Client: Ajuntament d’Igualada, El Foment, Òmnium Cultural – Poster and brochure for Generació (H)Original exhibition / journeys of poetry – March 2018