Clients: IMC i Ajuntament d’Igualada. Illustration and brochure design for Ànima: Festival de Música Sacra d’Igualada / Ànima: Festival of Sacred Music in Igualada city. Designs for 2014 and 2015

Anima exterior
Montatge1
Montatge2

2014

Final coberta
Final interior